UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TELEKOMUNIKACIJE

KAKO LAHKO SODELUJEM PRI RAZVOJU SODOBNIH TEHNOLOGIJ?

oblakv2

Postanem

Univerzitetni diplomirani inženir telekomunikacij!

VPIŠI SE!

PRVI VPISNI ROK POTEKA
MED 20. 2. IN 20. 3.!

Stopnja in vrsta študija

DODIPLOMSKI
(1. STOPNJA)
UNIVERZITETNI

Trajanje študija

3 LETA

6 SEMESTROV

Število vpisnih mest

PRVI ROK: 25 MEST

Telekomunikacije so eno izmed najperspektivnejših področij in najhitreje razvijajočih se panog, saj je povezljivost osnova sodobnih tehnologij, kot je internet stvari – IoT.

Inženirke in inženirji telekomunikacij prispevajo s svojim znanjem veliko dodano vrednost. Zato imajo dobre zaposlitvene možnosti v gospodarstvu, tako v Sloveniji kot v svetu, saj na vseh področjih potrebujejo inženirje telekomunikacij in njihovo znanje.

Oddajni sistemi

Študenti najprej podrobno spoznajo elektromagnetno valovanje, na katerem temeljijo vse sodobne telekomunikacije. Znanje nadgradijo s študijem delovanja analognih in digitalnih oddajnih sistemov, kodiranj, modulacij, gradnjo lastne antene in izvajanjem praktičnih meritev.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

LTE in 5G

Prehod iz današnjega mobilnega omrežja LTE v omrežje 5G omogoča neslutene možnosti razvoja tehnologij, ki bodo med seboj povezale širokopasovni dostop v gosto naseljenih področjih, višjo uporabniško mobilnost, množičen internet stvari (IoT), komunikacije v realnem času in življenjsko kritične komunikacije. Študenti se bodo seznanili z brezžičnimi in mobilnimi omrežji ter spoznali njihove glavne značilnosti in storitve.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Omrežja

Za komunikacijo na blizu in daleč naprave med seboj povezujemo z omrežji. Študenti spoznajo različne vrste omrežij, kot so internet, fiksna in mobilna telefonska omrežja, brezžična omrežja, optična omrežja, programsko določena omrežja, in različne vidike omrežij, kot so zgradba, protokoli, snovanje, konfiguriranje, varnost, analiza učinkovitosti.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Pametna mesta

Pametne zgradbe, infrastrukturo, urbano okolje in prebivalce lahko s pomočjo omrežij povežemo v pametno mesto. Informacije, zbrane s senzorskimi omrežji in drugimi IoT napravami, služijo za razvoj telekomunikacijskih storitev, ki jih lahko uporabljajo prebivalci. Cilj pametnega mesta je s pomočjo telekomunikacijskih tehnologij izboljšati kakovost bivanja.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Inteligentna okolja

Inteligentno okolje predstavlja nadgradnjo preproste avtomatizacije pametnega doma. Sistem zajema in analizira informacije iz uporabniškega okolja, medijskih vsebin in uporabniških vsebin ter s pomočjo umetne inteligence napoveduje in prilagaja uporabnikovo okolje. Za komunikacijo z uporabnikom lahko skrbi pogovorni virtualni asistent.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije so danes najpogostejši tip programske opreme za uporabnike – od preprostih pripomočkov do kompleksnih aplikacij, ki vključujejo različne senzorje mobilnega telefona in se z drugimi napravami povezujejo v internet stvari (IoT). Študenti spoznajo gradnike mobilnega ekosistema ter kako učinkovito razvijati mobilne aplikacije.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

IoT

Internet stvari je sistem povezanih elektronskih naprav, strojev, predmetov, živali ali ljudi z zmožnostjo prenosa informacij po omrežju. IoT predstavlja zlitje komunikacijskih tehnologij, elektronike, mikroračunalniških sistemov in mikro elektromehanskih sistemov. Povezane pametne naprave uporabljajo vgrajene procesorje, senzorje in komunikacijsko opremo. Izvajajo zbiranje, pošiljanje in ukrepanje na osnovi podatkov, pridobljenih iz okolja, drugih sorodnih naprav ali oblačnih storitev.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Programiranje

Znanje programiranja je dobrodošel pripomoček vsakega inženirja. Danes so skoraj vse naprave, s katerimi se srečujemo, programirljive. Študenti se najprej spoznajo z osnovami programiranja v C++ in Javi, potem pa znanje nadgrajujejo tako, da programirajo zahtevnejše algoritme in brez težav prehajajo na nove programske jezike.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Internetne storitve

Svetovni trendi kažejo, da je večina sodobnih informacijskih rešitev dostopna preko interneta, največkrat kot spletna storitev. Študenti se seznanijo z osnovnimi gradniki interneta, tehnologijami, platformami in načini snovanja storitev za internet. V sklopu usvojenih znanj razvijejo lastno inovativno internetno storitev.

Diplome


Predmeti


Dodatne informacije

Nekaj podjetij, kjer so zaposleni naši diplomanti:

MNENJA ŠTUDENTOV

Nina Vodopivc

Študij mi je všeč, ker je ob predavanjih veliko praktičnih vaj, ki naredijo študij še bolj zanimiv. Spoznala sem, da se v laboratorijih ukvarjajo z zelo zanimivimi področji, in všeč mi je, da se lahko tudi mi, študentke in študenti, pridružimo delu v različnih projektih.

Nina Vodopivc

IMG_8675

Za študij telekomunikacij sem se odločila, ker obeta dobre zaposlitvene možnosti. Večina predmetov je problemsko naravnanih in spodbuja inženirski način razmišljanja. Profesorji in asistenti so vedno dostopni za diskusije in odprti za nove ideje študentov. Ob zaključku študija vidim, da sem pridobila veliko uporabnega znanja.

Manja Frece